W ramach oferty usług księgowych, wykonujemy następujące działania:

1. Księgi handlowe (pełna rachunkowość):

 • prowadzenie ewidencji księgowych;
 • sporządzanie sprawozdań i deklaracji,
 • rozliczenia z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych,
 • analizy finansowo-ekonomiczne,
 • obsługa spraw kadrowo-płacowych.

2. Książka (księga) przychodów i rozchodów:

 • prowadzenie ewidencji i rejestrów,
 • ewidencja przebiegu pojazdów,
 • sporządzanie deklaracji VAT,
 • deklaracje rozliczeniowe z ZUS prowadzących działalność gospodarczą,
 • rozliczenia z Urzędem Skarbowym i ZUS,
 • obsługa pracowników,

Doradztwo podatkowe, ochrona OC, dostarczanie deklaracji do właściwych urzędów, odbiór dokumentów, dla wszystkich rodzajów księgowości w cenie.