Klient zapytał, czy laureat nagrody w konkursie ogłoszonym na portalu internetowym, o wartości 2000,00 zł może skorzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Nasza odpowiedź:

nagroda a podatek dochodowyW opisanej sytuacji można pominąć inne aspekty zwolnienia z podatku dochodowego nagrody. Wystarczy, że jej wartość przekroczyła kwotę 760,00 zł.

Nagroda niepieniężna wydana w tym konkursie, nie będzie mogła skorzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego na podstawie  art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Tym samym organizator konkursu staje się płatnikiem podatku dochodowego laureata.
Kwestia uregulowania podatku od wskazanej w pytaniu nagrody została przez ustawodawcę rozstrzygnięta w art. 41 ust. 7 pkt 1 ustawy o pdof. Z przywołanego przepisu wynika, że w przypadku gdy przedmiotem wygranej nie są pieniądze, otrzymujący wygraną zobowiązany jest wpłacić płatnikowi kwotę należnego zryczałtowanego podatku (10% wartości nagrody, czyli 200 zł) przed udostępnieniem wygranej.

Ustawa nie rozstrzyga w jakiej formie podatnik (laureat) ma wpłacić te pieniądze. Może to być przelew lub wpłata do kasy. Proszę mnie zawiadomić o formie i fakcie tej wpłaty.
Z kolei płatnik ze swojej strony powinien dokonać wpłaty pobranego podatku na rachunek urzędu skarbowego właściwego według siedziby płatnika, w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatek został pobrany (art. 42 ust. 1 ustawy o pdof). Oprócz tego w terminie do końca stycznia następnego roku podatkowego zobowiązany jest złożyć w tym samym urzędzie skarbowym deklarację roczną o zryczałtowanym podatku dochodowym na formularzu PIT-8AR (art. 42 ust. 1a ustawy o pdof).

Ponieważ nagrodą jest voucher na zabiegi SPA dla laureata i osoby towarzyszącej, pozostaje jeszcze wątpliwośći czy laureatem jest jedna osoba, czy dwie osoby towarzysząca. Do tego potrzebna jest dogłębna analiza regulaminu konkursu  definiującego pojęcie laureata.
Zakładam jednak wstępnie, że będzie to tylko jedna osoba – zwycięzca konkursu.